Lista placówek

L.P. Nazwa jednostki Wolne miejsca Adres
1 Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Mońkach 63 Mońki Tysiąclecia 15
19-100 Mońki
Zobacz ofertę
2 Technikum w Mońkach 120 Mońki Szkolna 22
19-100 Mońki
Zobacz ofertę
3 Branżowa Szkoła I Stopnia w Mońkach 77 Mońki Szkolna 22
19-100 Mońki
Zobacz ofertę