Informacje dotyczące naboru - Szkoła średnia

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków o przyjęcie do szkoły. Od 26 czerwca dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2020-06-15 08:00 - 2020-08-24 23:00

Szkoła średnia
Praca komisji rekrutacyjnej. Dostarczenie od 31 lipca zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2020-07-11 06:00 - 2020-08-12 23:00

Szkoła średnia
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2020-08-12 09:00 - 2020-08-12 23:55

Szkoła średnia
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

2020-08-19 09:00 - 2020-08-19 15:25

Szkoła średnia