Podstawa prawna


Prawo oświatowe.

Dz.U.2020.910 t.j. | ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Rozdział  6 Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek

 Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dz.U.2020.493 | rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. | Akt obowiązujący

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Dz.U.2019.1651 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący