Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji lub oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

zapraszamy do kontaktu w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.30

 

sekretariat ul. Szkolna 22 (technikum i szkoła branżowa)

tel. 85716 27 05

e-mail - sekretariat.technikum@zsmonki.pl


sekretariat ul. Tysiąclecia 15 (liceum ogólnokształcące)

tel. 85 716 27 38

e-mail - sekretariat.liceum@zsmonki.pl


Jeżeli chcesz dostarczyć dokumenty wymagane w trakcie procesu rekrutacji zapraszamy na ul. Tysiąclecia 15.