1 2 3 4 5 6

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • współpraca z restauratorami


 

program klasy

 • przedmioty rozszerzone
  - biologia
  - język angielski

 • kwalifikacje
  - T.2 - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń (100% zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna)
  - T.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

dlaczego warto wybrać ten kierunek
w naszej szkole ?

OFERUJEMY:

 • wyjazdy i praktyki zawodowe u pracodawców w kraju i za granicą w branży gastronomicznej
 • wyjazdy na targi branżowe
 • udział w kursach i szkoleniach np. carving - poziom podstawowy
 • udział w projekcie InnoGastro

Szkolna firma cateringowa - przygotowanie poczęstunków i obsługa imprez okolicznościowych w szkole i poza nią

Co możesz studiować po tym profilu?

technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka i ocena żywności, bezpieczeństwo żywienia, dietetyka, gastronomia na SGGW

A jeśli nie zamierzasz studiować ?

Absolwent technikum może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki. Może także rozpocząć własną działalność gospodarczą i prowadzić catering lub organizować bale, wesela; czy też prowadzić żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl