1 2 3 4 5 6

Technik rolnik

 • współpraca z ODR, ARiMR, ARR, KRUS


 

program klasy

 • przedmioty rozszerzone
  - język angielski
  - biologia lub geografia

 • kwalifikacje
  - R.3 - Prowadzenie produkcji rolniczej
  - R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (100% zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w obu kwalifikacjach)

dlaczego warto wybrać ten kierunek
w naszej szkole ?

OFERUJEMY:

 • bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. T
 • zaświadczenia ze stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
 • uzyskanie kwalifikacji rolniczych umożliwiających
 • przejęcie gospodarstwa i uzyskanie dotacji unijnych m.in. w ramach programu "Młody rolnik"
 • staże zawodowe za granicą w ramach projektów rolniczych
 • wyjazdy na targi branży rolniczej, wystawy
 • specjalistyczne szkolenia dotyczące wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie, pozyskania funduszy na modernizację gospodarstw
 • uzyskanie wiedzy z zakresu pracy maszynami rolniczymi

Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w kursach kombajnisty, inseminatora oferowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSOiZ w Mońkach

Co możesz studiować po tym profilu?

Inżynieria rolnicza, architektura krajobrazu, leśnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, zootechnika, inżynieria rolno-spożywcza i leśna

A jeśli nie zamierzasz studiować ?

Absolwenci naszej szkoły mają możliwość pracy w: rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych np.: gospodarstwach rolnych, sprzedaży nawozów, środków ochrony roślin, przedstawiciel handlowy, w branży ogrodniczej, sadowniczej, w urzędzie gminy, Ośrodku Doradztwa Rolniczego itp.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl