1 2 3 4 5 6

Technik transportu kolejowego

 • współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe
  oraz z firmą BARTER


 

program klasy

 • przedmioty rozszerzone
  - geografia
  - język angielski

 • kwalifikacje
  - A.44 - Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
  - A.45 - Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

Program stypendialny
I. Próg przyznawania stypendium
a. średnia ogólna – 3,8
b. średnia z przedmiotów kolejowych – 3,5
II. Brak oceny niedostatecznej (1) lub dopuszczającej (2) z przedmiotów zawodowych
III. Wysokość stypendium
a. Klasa II – 250 zł
b. Klasa III – 350 zł
c. Klasa IV – 450 zł

BONUS 500 zł
Jednorazowa wypłata na koniec roku szkolnego
przy średniej z przedmiotów zawodowych 4,0

 

dlaczego warto wybrać ten kierunek
w naszej szkole ?

GWARANTUJEMY:

 • zatrudnienie w firmach branży kolejowej (wysokie zapotrzebowanie kadrowe)
 • atrakcyjny system stypendialny
 • zajęcia praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach u pracodawców - na terenie Zakładu Linii Kolejowej
 • prowadzenie zajęć przez specjalistów - praktyków

Jedyny taki kierunek w województwie podlaskim!

Co możesz studiować po tym profilu?

logistyka, transport - specjalności: eksploatacja transportu kolejowego, zarządzanie w transporcie kolejowym, organizacja transportu specjalnego, technika i organizacja transportu kolejowego.

A jeśli nie zamierzasz studiować ?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego może podjąć zatrudnienie u przewoźników kolejowych bądź zarządców infrastrukturą na stanowiskach: nastawniczy, maszynista pojazdów trakcyjnych, rewident taboru kolejowego, manewrowy, ustawiacz.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl