1 2 3 4 5 6

Technik handlowiec

 • współpraca z PKP Polskie Linie Kolejowe
  oraz z firmą BARTER


 

program klasy

 • przedmioty rozszerzone
  - matematyka lub geografia
  - język angielski

 • kwalifikacje
  - A.18 - Prowadzenie sprzedaży
  - A.22 - Prowadzenie działalności handlowej (100% zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w obu kwalifikacjach)

dlaczego warto wybrać ten kierunek
w naszej szkole ?

OFERUJEMY:

 • staże oraz praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne
 • poznanie od podstaw procesu związanego z tworzeniem i prowadzeniem firmy
 • sporządzanie dokumentacji rachunkowej i rozliczeniowej
 • kurs z obsługi kasy fiskalnej
 • wyjazdy na targi branżowe
 • szkolenia stacjonarne i wyjazdowe
 • kształcenie praktyczne stwarzające realne warunki pracy dzięki wykorzystaniu programu do prowadzenia firmy symulacyjnej

Przygotowanie wyrobów do sprzedaży i obsługa klienta w ramach Szkolnej Firmy Cateringowej

Co możesz studiować po tym profilu?

handel zagraniczny, marketing, transport i spedycja, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, organizacja i technika handlu, logistyka, bankowość, ekonomia

A jeśli nie zamierzasz studiować ?

Absolwent technikum może znaleźć zatrudnienie jako przedstawiciel handlowy firm, w działach logistyki, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, w punktach sprzedaży hurtowej i detalicznej, w agencjach reklamowych i marketingowych. Może także prowadzić własną firmę handlową.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl