ZSOiZ w Mońkach
1 2 3 4 5 6

Najczęściej zadawane pytania

 

Jakie są przedmioty na rozszerzeniu?

Odpowiedź:
Klasa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia)
Klasa politechniczna (język angielski, matematyka, fizyka lub chemia lub geografia)
Klasa humanistyczno-medialna (język polski, historia lub wos lub geografia)
Technik transportu kolejowego (język angielski, geografia)
Technik handlowiec (język angielski, matematyka lub geografia)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (język angielski, biologia)
Technik hotelarstwa (język angielski, geografia)
Technik rolnik (język angielski, biologia)
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (matematyka, język angielski lub biologia))

Czy Internat jest czynny również w weekendy?

Odpowiedź: Nie. Internat czynny jest od godzin popołudniowych w niedzielę do piątku do godzin popołudniowych.

Ilu osobowe są pokoje w internacie i jaki jest koszt utrzymania?

Odpowiedź: Pokoje są 4-osobowe. Opłata za wyżywienie dzienne wynosi 12zł, natomiast zakwaterowanie 60zł miesięcznie. (Jest możliwość uzyskania refundacji obiadów z Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej).

Kiedy będą wydawane skierowania na badania dla klas zawodowych i czy są płatne?

Odpowiedź: Badania są bezpłatne. Zostanie wyznaczony termin na pobranie skierowania po zakwalifikowaniu kandydata do szkoły. (początek lipca)

Kiedy będą wyniki rekrutacji i gdzie będą zamieszczone?

Odpowiedź: Wyniki będą na początku lipca, zamieszczone na drzwiach szkoły budynku LO.

Kto załatwia praktyki uczniom w klasie wielozawodowej?

Odpowiedź: Praktyki są załatwiane między uczniem a pracodawcą.

Kiedy będą wydawane skierowania na badania dla klas zawodowych i czy są płatne?

Odpowiedź: Badania są bezpłatne. Skierowania są wydawane od 4 maja w sekretariacie w Liceum.Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl