1 2 3 4 5 6

Stawiamy na rozwój

Szanowni Rodzice, Drodzy Gimnazjaliści

W Waszym życiu zbliża się czas podejmowania ważnych decyzji, dotyczących przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Jako dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach chciałbym Wam w tym pomóc. Nasza szkoła oferuje zdobycie wykształcenia na poziomie ogólnokształcącym w liceum oraz zawodu w technikum i szkole branżowej. W najbliższym roku szkolnym chcemy doskonalić jakość kształcenia, stworzyć ciekawą propozycję zajęć pozalekcyjnych i jeszcze lepiej przygotowywać młodzież do wejścia na rynek pracy.

W 3-letnim liceum wprowadziliśmy zasadę, że każda klasa objęta jest patronatem naszych partnerów. I tak klasa politechniczna współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku i Politechniką – na tych uczelniach odbywają się zajęcia dodatkowe. Jako pierwsi w województwie wprowadzamy nowy przedmiot – projektowanie przestrzenne i druk 3D. Dzięki niemu nasi uczniowie poznają obsługę i zastosowanie drukarki 3D. Współpraca z nowoczesnym Regionalnym Centrum Leczenia Bólu umożliwia uczniom klas biologicznych zdobywanie umiejętności praktycznych. Zajęcia laboratoryjne obywają się także na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od nowego roku szkolnego proponujemy również klasę humanistyczno-medialną, nad którą patronat objął Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia z zakresu edukacji medialnej prowadzić będą m.in.: absolwenci naszej szkoły, obecnie dziennikarze tygodnika Wprost, telewizji publicznej oraz telewizji Polsat.

Stale rozwijamy współpracę z przedsiębiorstwami, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe korzystając z najnowocześniejszych urządzeń. Otwieramy również jedyny w regionie kierunek - technik transportu kolejowego. Patronują nam PKP Polskie Linie Kolejowe i firma Barter. Uczniowie tego profilu od drugiej klasy otrzymają stypendia naukowe w wysokości nawet do 450 zł miesięcznie, a po ukończeniu szkoły gwarancję dobrze płatnej pracy. Zapraszamy również do nauki w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik hotelarstwa, mechanik operator maszyn i urządzeń rolniczych, rolnik oraz w klasie wielozawodowej. Nasza młodzież prowadzi Szkolną Firmę Cateringową, konstruuje turbinę wiatrową, bierze udział w targach. Staże i praktyki odbywa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

To tylko niektóre z działań wdrażanych po to, abyście Wy i Wasze dzieci miały satysfakcję z wyboru naszej szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w MońkachZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl