1 2 3 4 5 6

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Mońkach, ul. Tysiąclecia 15

tel. 85 716 27 38, sekretariat@zsmonki.pl, www.zsmonki.pl

kontakt w sprawie rekrutacji: Ewelina Kulikowska tel. 517 248 679 ewelina.kulikowska@zsmonki.pl

  1. Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
  2. Sala gimnastyczna
  3. Boisko "Orlik"
  4. Internat
  5. Pływalnia Powiatowa
  6. Technikum i Szkoła branżowa
  7. Hala sportowa
  8. Warsztaty szkolne
  9. Gospodarstwo


Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl