1 2 3 4 5 6

Klasa wielozawodowa

  • Klasa kształci uczniów w zawodach odpowiadających potrzebom rynku pracy m.in.: mechanik samochodowy, piekarz, kucharz, cukiernik, elektryk, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych, fryzjer
  • Zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przez 3 dni w tygodniu
  • Zajęcia z przedmiotów zawodowych realizowane są w formie miesięcznych kursów
  • Praktyczna nauka zawodu odbywa się wyłącznie w zakładach pracy
  • Uczniowie są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie umów i otrzymują status pracownika młodocianego. Przysługują im uprawnienia takie jak wynagrodzenie za pracę, opłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy
  • Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym
  • Możliwość kontynuowania nauki - uzupełniająca szkoła średnia: liceum, technikum, kwalifikacyjne kursy zawodoweZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ulica Tysiąclecia 15
tel. 85 716 2738 | e-mail: sekretariat@zsmonki.pl